zdrada dziewczyny sennik

zdrada dziewczyny sennik

Są to zaburzenia psychiczne, które dotykają konkretną seks częściej. Ma to związek z hormonami lub innych predyspozycji fizjologicznych, z uwarunkowań społecznych i kulturowych w procesie socjalizacji, a wraz z cesją rolę poprzez proces różnicowania płci. Żaden z nich wydają się być silnie związane z tworzeniem złośliwych narcissism.wanny Narcystyczne zaburzenie osobowości (w przeciwieństwie na przykład do Borderline Lub histrioniczne zaburzenie osobowości, które dotykają kobiet niż mężczyzn) wydaje się spełniać obyczajów społecznych i do panujących etos kapitalizmu. myślicieli społecznych jak Lasch Spekuluje się, że współczesna kultura amerykańska - narcystyczne, egocentryczne jeden - zwiększa szybkość padania narcystyczne zaburzenia osobowości. W tym Kernberg kup domene odpowiedział trafnie:

"Najbardziej byłbym skłonny powiedzieć, że społeczeństwo może mieć poważne zaburzenia psychiczne, które już istnieją w pewnym odsetku populacji, wydaje się być przynajmniej powierzchownie właściwe."

Cytaty z literatury

"W szczególności, wcześniejsze badania sugerują, że niebezpieczna tendencje i otwarte okazywanie uczuć uprawnienia będzie mniej integralną narcyzmu dla kobiet niż dla mężczyzn. W przypadku kobiet takie wyświetlacze mogą pociągać za sobą większe możliwości negatywnych sankcji społecznych, ponieważ naruszają one stereotypowe przewidywanej długości płci ról dla kobiet, które według przewidywań będą angażować się w taki pozytywnych zachowań społecznych jako oferta zostanie, współczujący, ciepły, sympatyczny, wrażliwy i zrozumienie.

U kobiet, Exploitiveness / Prawo jest mniej dobrze zintegrowany z innymi składnikami narcyzmu mierzona Personality Inventory Narcystyczne (NPI) - Przywództwo / Organ, Self-absorpcji / samouwielbienia, i wyższości / Arrogance- niż u mężczyzn - choć "męskich i żeńskich narcyzów w ogóle wykazały uderzające podobieństwa w sposobie, w jaki większość aspektów narcyzmu zostały zintegrowane ze sobą". "

Artykuł dzięki: